POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ A L’USUARI

 

Responsable del tractament: SOLGRIS, SL
CIF:B-67139873
Domicili: C/MARIÀ FORTUNY Nº10 2n 08401- GRANOLLERS (BARCELONA).
e-mail: pau@solgris.com
Telèfon: 697 38 92 57

 

SOLGRIS, S.L. com a Responsable del Tractament, us informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, i la LOPDGG 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem dades tal com reflectim en aquesta Política de Privadesa.

 

En aquesta Política de Privadesa descrivim com recollim les vostres dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les vostres dades personals.

 

Aquesta Política s’aplica al tractament de les vostres dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepteu les mesuresd’aquesta Política, accepteu que tractem les vostres dades personals com es defineix en aquesta Política.

 

PRINCIPIS

 

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, cosa que inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 

Legalitat: Només recopilarem les vostres Dades personals per a fins específics, explícits i legítims. No recopilem dades de menors (18 anys).

 

Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.

 

Limitació de la Finalitat: Només recollirem les vostres dades personals per als fins declarats.

 

Actualització: Mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades.

 

Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.

 

Conservació: Conservem les vostres dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als que s’han recopilat o per complir obligacions legals. El període de conservació de les dades professionals de currículum seran conservadores un any, llevat que exerceixi el dret de cancel·lació abans d’aquest període. Passat aquest termini procedirem de forma automàtica a la seva cancel·lació i destrucció. En el cas de xarxes socials únicament podem consultar o donar de baixa les vostres dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Les tractarem tant de temps com ens permeti seguint-nos, sent amics o fent clic a “m’agrada”, “seguir” o similars.

 

Transferències internacionals: De forma habitual no realitzem transferències internacionals de dades, quan es doni el cas que les seves dades siguin transferides fora de la UE/EEE garantim complir adequadament amb la legislació vigent i ser informat prèviament.

 

Tercers: L’accés i la transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

 

Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

 

RECOLLIDA I TRACTAMENT

 

Les categories de dades que tractem es classifiquen en:

 

• Dades identificatives i de contacte.
• Dades de facturació i pagament.
• Dades de connexió, navegació.

 

Sempre que sol·licitem les vostres Dades personals, us informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat.

 

FINALITAT

 

Tractarem les vostres dades personals per a diferents finalitats segons la vostra relació o interacció amb nosaltres. Per exemple:

 

Sol·licitud d’informació: Gestionar les sol·licituds a través dels diferents canals (correu electrònic, per telèfon, formularis, etc.) i contactar amb relació a la sol·licitud.

 

Serveis: Contractar un servei, contactar amb VD. a través de qualsevol mitjà proporcionat (telèfon, correu electrònic, WhatsApp), gestionar el pagament dels serveis o compra de productes, resoldre alguna consulta, preparar i enviar factures, realitzar i enviar enquestes de qualitat sobre els serveis que ha contractat.

 

Col·laboradors o candidats: En cas que ens remeti el seu currículum o contacti amb nosaltres per poder formar part del nostre equip, les seves dades seran incorporades als nostres sistemes de tractament per tal de poder avaluar la seva candidatura. Podrem contactar-vos i remetre’t informació sobre l’avaluació de la vostra candidatura per correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà de comunicació facilitat per vostè.

 

Xarxes socials: A l’entorn dels nostres perfils socials podem tractar les seves dades quan interactuï directament amb nosaltres i ens enviï algun missatge directe per atendre alguna petició. També podem fer seguiment a les xarxes socials de les mencions que es fan de la nostra marca a través de perfils públics.

 

Comunicacions Comercials: Si ens autoritzeu, o si ja sou client, tractarem les vostres dades per enviar-vos a través de mitjans electrònics comunicacions sobre les nostres promocions, productes, o ofertes.

 

Podeu rebutjar en qualsevol moment la recepció d’aquest tipus de missatges seguint l’enllaç per donar-vos de baixa al peu de qualsevol de les nostres comunicacions.

 

En relació amb l’enviament de publicitat us informem expressament que no prenem decisions automatitzades amb efectes sobre vostè.

 

Analítica: Realitzar anàlisis internes. Amb fins i propòsits exclusivament interns. Podrem tractar les seves dades de forma agregada (és a dir, de manera que no s’identifiqui) o, si escau, pseudoanonimitzada per a:

 

• Dur a terme anàlisis internes i elaborar estudis, informes i estadístiques que permetin dur a terme una adaptació de l’activitat i de la informació comercial

 

LEGITIMITAT

 

La legitimitat per al tractament de les seves dades ve donada per;

 

• El seu consentiment als efectes del tractament.
• Per requeriment legal.
• Per existir un interès legítim de SOLGRIS, S.L. com ara l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a la nostra newsletter o per la condició de client.
• Per què és necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant una relació contractual o precontractual entre vostè i nosaltres.

 

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

 

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb SOLGRIS, S.L. per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’encarregats del tractament. L’empresa no farà cap cessió, excepte per obligació legal.

 

ELS SEUS DRETS

 

En relació amb la recollida i tractament de les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

 

• Accedir a les vostres dades personals ia qualsevol altra informació
• Rectificar les dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplets
• Suprimir les vostres dades personals
• Limitar el tractament de les vostres dades personals
• Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades
• Oposar-se al tractament de les vostres dades personals
• Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Podeu exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a l’adreça de l’encapçalament o a pau@solgris.com. Disposem de formularis per a l’exercici d’aquests drets, ens podrà sol·licitar a pau@solgris.com

 

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.

 

També té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

TRACTEM COOKIES?

 

Sí, podreu consultar la política de cookies a l’enllaç corresponent des de l’inici de la nostra web.

 

MESURES DE SEGURETAT

 

Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les dades personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades Personals.

 

Utilitzem tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l’autenticació corresponent dels controls d’accés si fos necessari.

 

Això no obstant, això ha de reconèixer i acceptar que les mesures de seguretat a Internet no són segures al cent per cent.

 

MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Aquesta política de privadesa es pot actualitzar per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisis periòdicament. L’última actualització és d’octubre del 2022.